5. Ειδικό Βραβείο: Customer Experience Game-changer of the year (Επαγγελματίας/ Ομάδα)

#proudtoserve

Περιγραφή Βραβείου

Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη υψηλών προτύπων Εξυπηρέτησης Πελατών σε Επαγγελματία (Επικεφαλής Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών) ή Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζει Επικεφαλής/ Ομάδες που βρίσκονται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τα διάφορα τμήματα της εταιρείας τους και συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της, που εφαρμόζουν καινοτόμες και δημιουργικές διαδικασίες προγραμματισμού και πρόβλεψης των απαιτήσεων των πελατών, που βρίσκονται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, συλλέγουν, αναλύουν και διαχειρίζονται δεδομένα σχετικά με αυτόν, παράγουν και διαχέουν νέα γνώση, αναπτύσσονται, αυτοβελτιώνονται και μαθαίνουν συνεχώς με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ