Οδηγίες – Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας

 • Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Η απάντηση σε κάθε ερώτηση δεν πρέπει να ξεπερνάει τον αριθμό των λέξεων που αναφέρεται.
 • Στις απαντήσεις δεν επιτρέπεται η εισαγωγή διεύθυνσης url, πίνακα και φωτογραφικού υλικού.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017.
 • Στην πλατφόρμα είναι υποχρεωτικό να γίνει upload του λογοτύπου της εταιρείας σε αρχείο jpeg και eps (300 dpi) (σε υψηλή ανάλυση).
 • Οι απαντήσεις που αφορούν στο προφίλ του οργανισμού και στην περίληψη της υποψηφιότητας, δε βαθμολογούνται.
 • Το κείμενο που αφορά στην περίληψη της υποψηφιότητας σε κάθε κατηγορία, θα δημοσιευτεί στη Συλλεκτική Έκδοση του ΕΙΕΠ «Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2017».

Όροι Συμμετοχής

 • Συμμετοχή στο διαγωνισμό των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών μπορούν να δηλώσουν μέλη και μη μέλη του ΕΙΕΠ.
 • Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί.
 • Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα.
 • Κάθε εταιρεία έχει δυνατότητα δήλωσης μίας συμμετοχής ανά κατηγορία.
 • Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δε φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων.
 • Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.
 • Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει να έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να έχει υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη,15 Νοεμβρίου 2017.
 • Μετά την πρώτη φάση της αξιολόγησης θα προκύψουν 3 φιναλίστ ανά κατηγορία.
 • Σε περίπτωση που κάποια υποψηφιότητα περάσει στην τελική τριάδα υποψηφίων, θα κληθεί στη δεύτερη φάση αξιολόγησης ενώπιον της κριτικής επιτροπής να πραγματοποιήσει παρουσίαση της υποψηφιότητάς της (διάρκεια 30’) και να απαντήσει σε ερωτήσεις (διάρκεια 20’).
 • Οι νικητές των προηγουμένων ετών δεν μπορούν να συμμετέχουν με case που έχει ήδη βραβευθεί.
 • Το κόστος για συμμετοχή σε μία κατηγορία ανέρχεται στο ποσό των 200 € (+ 24% ΦΠΑ) ενώ για κάθε επόμενη ανέρχεται στο ποσό των 100 € (+ 24% ΦΠΑ).
 • Οι νικητές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου κατά τη διάρκεια του έτους 2018 ένα εργαστήρι γνώσης με θέμα το αντικείμενο για το οποίο δηλώθηκε συμμετοχή.
 • Για τη χρήση του σήματος των Βραβείων απαιτείται άδεια από το ΕΙΕΠ. Για τη χρήση σήματος, η χρέωση είναι μηδενική για τα μέλη ενώ για τα μη μέλη ανέρχεται στα 4000€.
 • Με την οριστική υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τους όρους συμμετοχής των βραβείων.