Λογότυπο Eurobank

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε επτά χώρες, σύνολο ενεργητικού €60,8 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 13.744 εργαζόμενους, που εστιάζει στις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών του.
Στην Ελλάδα, η Eurobank διαθέτει δύο διακριτά δίκτυα λιανικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο Private Banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά δίκτυα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες της.

www.eurobank.gr