Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου 21 Νοεμβρίου 2018
Προετοιμασία κριτών & αποστολή βαθμολογίας 23-29 Νοεμβρίου 2018
Δελτίο Τύπου/ Ανακοίνωση finalist 3 Δεκεμβρίου 2018
Προετοιμασία finalist 3-10 Δεκεμβρίου 2018
Παρουσιάσεις finalist 11 Δεκεμβρίου 2018
Τελετή Απονομής - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 13 Δεκεμβρίου 2018