Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου 20 Νοεμβρίου 2017
Προετοιμασία κριτών & αποστολή βαθμολογίας 22 – 29 Νοεμβρίου 2017
Δελτίο Τύπου/ Ανακοίνωση finalist 1 Δεκεμβρίου 2017
Προετοιμασία finalist 1 - 8 Δεκεμβρίου 2017
Παρουσιάσεις finalist 11 Δεκεμβρίου 2017
Τελετή Απονομής – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017