ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training)
 • 2. Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη (Customer Experience Innovation) Μικρός Οργανισμός
 • 3. Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη (Customer Experience Innovation) Μεγάλος Οργανισμός
 • 4. Αντιμετώπιση Παραπόνων και Ειδικών Απαιτήσεων των Πελατών – (Exceptions and Service Recovery)
 • 5. Ολοκλήρωση Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη (OmniChannel Customer Service)
 • 6. Επαγγελματίας της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών.
 • 7. Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός)
 • 8. Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μεγάλος Οργανισμός)
 • 9. Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μικρός Οργανισμός)
 • 10. Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών (Μεγάλος Οργανισμός)
 • 11. Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς (Μικρός Οργανισμός)
 • 12. Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς (Μεγάλος Οργανισμός)