Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να δηλώσετε συμμετοχή στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2018.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για φέτος η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν η Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΕΙΕΠ στο τηλ. 210 6686373 (Αναστασία Γεωργοπούλου – Συντονίστρια Θεσμού Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών), e-mail anastasia.georgopoulou@customerservice.gr.